niedziela, 10 listopada 2013

Dzień 1
Wszyscy w komplecie, z wyboru z urzędu oraz gościnnie o godzinie 10 przedpołudniem w kaplicy pw Matki Boskiej Częstochowskiej, rozpoczęli dzień skupienia inaugurujący XX kapitułę. Moderatorem tego dnia był o. Kaziemierz Wójtowicz CR. Treść rozważań została oparta na ewangelicznej ikonie powołania i ikonie posłania. Na samymy początku o. Kazimierz zauważył, że kapituła którą inaugurujemy ma wymiar zbawczy, kościelny oraz rodzinny.  Rozważania otwierane w poszczególnych "okienkach", domykane były myślami o. Piotra Semenenki. W południe wszyscy uczestnicy kapituły uczestniczyli w Eucharystii, podczas której moderator wygłosił homilię tak bliską naszemu Zgromadzeniu, opartą na perykopie mówiącej o spotkaniu i poznaniu Jezusa w drodze do Emaus. Wieczór pozostaje na spotkanie z Jezusem. Adoracja to potrzebny czas aby jutrzejszy i kolejne dni przepędzić zgodnie z wolą Bożą i wzajemnym zrozumieniu w poszukiwaniu aktualnej odpowiedzi na pytanie, które jest tematem obecnej Kapituły: Panie gdzie mieszkasz?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz