sobota, 9 listopada 2013

Dnia 10 listopada 2013 roku w Dębkach rozpocznie się XX Kapituła Prowincjalna naszej Prowincji. Nasze Konstytucje (# 118) stanowią, iż "Kapituła reprezentuje wszystkich członków Prowincji i jest najwyższą, nadzwyczajną władzą w Prowincji. Dokonuje ona krytycznej oceny życia wspólnoty i prac apostolskich podjętych przez wspólnotę prowincjalną oraz ocenia perspektywy rozwoju na przyszłość". Na zebranych w Dębkach Ojcach Kapitulnych spoczywa zatem duża odpowiedzialność i czeka ich sporo pracy.
Jesteśmy ludźmi wiary i w tym duchu winniśmy przeżywać nasze życie i powołanie. Winniśmy więc mieć przekonanie, iż powodzenie tej Kapituły bardziej zależy od światła i asystencji Ducha Świętego aniżeli od naszych ludzkich analiz, sądów czy działań. Dlatego też proszę usilnie i zalecam, aby w każdym Domu zakonnym Polskiej Prowincji, poczynając od 1 listopada 2013 roku, odprawić Nowennę do Ducha Świętego w intencji XX Kapituły Prowincjalnej. Proszę, aby modlitwa w tej intencji znalazła miejsce również w naszych pacierzach osobistych, jak też towarzyszyła obradom Kapituły aż do jej zakończenia w sobotę, 16 listopada 2013 roku. Zachęcam, by do tej modlitwy zaprosić tych, wśród których pracujemy.
Trwajmy jednomyślni na modlitwie, by ta jednomyślność mogła znowu uprosić zesłanie Ducha Świętego.

o. Wiesław Śpiewak CR
prowincjał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz