sobota, 16 listopada 2013


Dzień 7, ostatni
Pokusa była aby wstać później ale zebraliśmy się jak co dzień o czasie w kaplicy. Otworzyliśmy usta do modlitwy następnie do śniadania. Przedpołudniem rozpoczęliśmy ostatnią sesję XX Kapituły. Zatwierdziliśmy ostatnie protokoły i przyjęliśmy po drugim czytaniu List oraz Orędzie do Braci, który opatrzony zachętami, uchwałami i apelami zostanie rozesłany do Braci Zgromadzenia.
Kapitułę zakończyliśmy uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem o. Prowincjała. Dziękowaliśmy i prosiliśmy w intencji naszego Zgromadzenia. O. Prowincjał przeprowadził nas przez przypowieść o wdowie i bogaczu  i wyakcentował pytanie kończące dzisiejszą perykopę: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Padła nawet sugestia, że na tym pytaniu można zbudować następną kapitułę. Magnificat  i błogosławieństwo dopełniły dziękczynienie. 
To był dobry czas. "Starzy" Ojcowie Kapitulni, zauważyli spokój i życzliwość obrad w sesjach i komisjach. Cały tydzień, poza dzisiejszym, dopisał dobrą pogodą jak na ten okres roku. Każdy z nas wyjechał na swój sposób ubogacony a już na pewno cięższy. Za miejscową kuchnią, pewnie nie raz każdy z nas zatęskni. :-)
Dziękuje w tym miejscu wszystkim Wam co klikaliście w to miejsce. Za życzliwość, modlitwę i towarzyszenie. 
Serdecznie pozdrawiam,
Wojtek P. Pełka CR,
delegat z Krakowa

piątek, 15 listopada 2013

Dzień 6
Ostatni pełny dzień Kapituły. Jutrznia w kościele i śniadanie, przygotowały nas do kolejnego dnia pracy. Na sesji przedpołudniowej swoje propozycje uchwał i apeli składała Komisja Formacji. Następnie do referowania swojej pracy przystąpiła Komisja Rewizyjna. Miło było usłyszeć, że w tej przestrzeni wszystko jest poukładane jak należy. Temat "pieniądza" a dokładnie naszych dóbr doczesnych w swoim sprawozdaniu przedstawił o. Ekonom. Popołudniowa sesja była tylko jedna, wcześniej ojcowie powrócili do swoich komisji aby nadać ostateczny kształt proponowanych uchwał i apeli. Na sesji popołudniowej i jak się okazało wieczornej dodatkowej, odbyło się głosowanie.
Także dzisiaj wybraliśmy nową Komisję Wyborczą, która swoją pracę będzie wypełniać do następnej kapituły za trzy lata.
Na stoły ponownie już po raz ostatni, wrócił Bałtyk. Piątek, dzień postu kazał pilnować się tylko co do ilości. Jakość i podanie, postu nawet nie potrąciło :)
Delegat z Niemiec o. Lesław przewodniczył dzisiejszej Eucharystii. Porwał nas w przestworza aby ewangelicznie przyjrzeć się orłu i sępowi. Kazanie zostało zrozumiane, co zostało wyrażone gromkim "Bóg zapłać" i oklaskami.
Jutro dobijamy do brzegu. 

czwartek, 14 listopada 2013

Dzień 5
Po rannych modlitwach i bardzo smacznym śniadaniu rozeszliśmy się po domu aby zacząć pracę w komisjach. Zeszło nam z tym do południa. Spotkaliśmy się ponownie wspólnie na Eucharystii i obiedzie. Miłą niespodzianką była paczka zaadresowana do o. Prowincjała i Ojców Kapitulnych od Przełożonej Generalnej Niepokalanek. Znaleźliśmy w niej list z życzeniami oraz coś na ząb do kawy, którą też tam znaleziono. Ojcowie przyjęli z dużym entuzjazmem. Potwierdza się: małe a cieszy. :)
Popołudniu spotkaliśmy się na dwóch sesjach plenarnych, które rozpoczęliśmy zatwierdzeniem protokołów sprawozdawczych. Następnie odbyło się pierwsze czytanie propozycji apeli i uchwał z Komisji Apostolatu, Wspólnoty i Zarządu oraz Formacji. Czas nie pozwolił na Komisje Formacji, która jutro będzie kontynuować od rana.
Zakończyliśmy kolacją, po której jutrzejszy post zalecany a nawet konieczny. Dla trawienia lepszego o stosowne napoje zadbał Proboszcz Domu Gdańskiego.
Eucharystii przewodniczył Przełożony Domu Poznańskiego z Santockiej. Prosiliśmy o powołania i za powołanych.  Zanurzając się w Słowo, usłyszeliśmy z ust Jezusa w Ewangelii, że Królestwo Boże jest  pośród nas. Co niech pozostanie w naszej świadomości żywe i skuteczne w jego budowaniu.

środa, 13 listopada 2013

Dzień 4
Półmetek Kapituły.
Udało się zakończyć część sprawozdawczą. Przedpołudniem wysłuchaliśmy sprawozdań z okręgów Australii, Włoch i Ukrainy. Na koniec swoje sprawozdanie przedstawił przedstawiciel naszych braci współpracowników. Udało się przyjąć przez głosowanie sprawozdania przedstawione w poniedziałek i we wtorek. I tak zakończyliśmy opasłą część sprawozdawczą.  Popołudniowe sesje przybrały już całkiem inny charakter. Ojciec moderator wrzucił nam na warsztat dwa dokumenty: Prowincjalne Dyrektorium Dóbr Doczesnych oraz Instrumentum Laboris. Pod koniec trzeciej sesji zostaliśmy przydzieleni do 4 komisji: Wspólnoty i Zarządu, Formacji, Tematu i Listu do Współbraci, Apostolatu. Te cztery komisje dołączyły do pierwszej Rewizyjnej, powołanej w pierwszym dniu kapituły. Późnym popołudniem zaczęliśmy pracę w swoich grupach. Na owoce tych komisji trzeba nieco poczekać.
Na stole dziś królował od samego rana Bałtyk. Bogactwo koloru i smaku dogodziło najbardziej wybrednym gustom. Solenizant o. Stanisław przysłodził nam obiad a wieczorem o. Roman przetworzone owoce winnicy zaserwował do stołu.
O. Mistrz Nowicjatu w czerwonym ornacie przewodniczył Eucharystii ze wspomnienia pierwszych  męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Wielu wspominaliśmy i o wielu uzdrowionych i niewielu wdzięcznych w Ewangelii słyszeliśmy.
Nad morzem mocno wiało, słońce i deszcz. Meteorologiczne napięcie mamy nadzieje, że nie udzieli się Ojcom Kapitulnym i w spokoju  rozpoczniemy dalszą część kapituły po półmetku.

wtorek, 12 listopada 2013

Dzień 3
Zaczęliśmy i zakończyliśmy sprawozdaniami. Swoje sprawozdanie zakończył o. Prowincjał. Po nim swoje sprawozdanie przedstwaił o. Rektor WSD, o. Mistrz Nowicjatu. Z tej racji, że na obecnej kapitule wszystkie sprawozdania zostały wcześniej przesłane w formie elektronicznej przedstawiciele okręgów wyborczych: sosnowiecko-bytomsko-sulisławskiego, krakowskiego, warszawskiego, gdańskiego, złocienieckiego, poznańskiego, północnoamerykańskiego, austriackiego, bułgarskiego,  w krótkich wystąpieniach referowali radości i smutki swoich okręgów. Cztery sesje nie pomieściły wszystkich sprawozdań, ojcowie z: Ukrainy, Włoch i Australii swój głos będą mieli jutro. Wszystkie dotychczasowe sprawozdania zostały przez Ojców wypytane i dopytane albo komentarzami opatrzone.
W przerwach jesteśmy podejmowani przez Gospodarza domu bardzo życzliwie. Smacznie nam tu i ciepło. Ekspres do kawy wyrabia jeszcze i trzymamy kciuki aby dał rade do soboty :-)
Mszy św ze wspomnienia św Jozafata przewodniczył dziś proboszcz naszej parafii w Gańsku. Swoją refleksję oparł na dzisiejszej Ewangelii, w której dziś o slugach nieużytecznych.
Po przeczytaniu ww wspisu prosimy o modlitwę. Do jutra :-)

poniedziałek, 11 listopada 2013

Dzień 2
Mimo święta zaczęliśmy pracę. O godzinie 9.00 zgromadziliśmy sie przy stole obrad. Modlitwa i błogosławieństwo o. Generała to sygnał, że czas zaczynać.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi: Migliore,  Nycz, Dziwisz, Gadecki, Polak, Mokrzycki, Kaszak, Kasyna, Michalik, Dziuba, Kowalczyk, Kopiec, oraz przełożeni zakonów żeńskich i męskich: Restivo, Szarek, Bartczyszyn, Kreft, Wołowiec, Budnik, wyrazili zainteresowanie i życzliwość naszą kapitułą. Zostało to przyjęte z sympatią i wdzięcznością.
Obrady rozpoczęły wybory moderatorów sesji kapituły, komisji koordynacyjnej oraz komisji rewizyjnej do spraw finansów. Następnie o. Prowincjał przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu duchowego i materialnego Polskiej Prowincji.
Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył o. Generał oraz wygłosił homilię, w której nawiązał do dzisiejszego Patrona św. Marcina. Z tej racji, że pochodzi z Wielkopolski nie obyło się bez wspomnienia tradycji przepysznych rogali. :-)

niedziela, 10 listopada 2013

Dzień 1 , refleksja

Pytanie: Panie gdzie mieszkasz?, wyraża pragnienie Boga i Jego obecności w naszym życiu. Skłania do refleksji na temat Jego miejsca w życiu osobistym i wspólnotowym.  Jest zaproszeniem do budowania przestrzeni mieszkalnej dla Boga we mnie i w nas.

Kapituła jest dzieleniem się życiem, radościami, smutkami i nadziejami we wspólnocie zgromadzonej wokół Zmartwychwstałego. Jest próbą spojrzenia na rzeczywistość osobistą, wspólnotową i kościelną w świetle Ducha Świętego i przez pryzmat Słowa Bożego. Chcemy rozpoznać  miejsce i obecność Zmartwychwstałego w naszym życiu i we wspólnocie, aby umocnić naszą wiarę, naszą nadzieję i naszą miłość.
Dzień 1
Wszyscy w komplecie, z wyboru z urzędu oraz gościnnie o godzinie 10 przedpołudniem w kaplicy pw Matki Boskiej Częstochowskiej, rozpoczęli dzień skupienia inaugurujący XX kapitułę. Moderatorem tego dnia był o. Kaziemierz Wójtowicz CR. Treść rozważań została oparta na ewangelicznej ikonie powołania i ikonie posłania. Na samymy początku o. Kazimierz zauważył, że kapituła którą inaugurujemy ma wymiar zbawczy, kościelny oraz rodzinny.  Rozważania otwierane w poszczególnych "okienkach", domykane były myślami o. Piotra Semenenki. W południe wszyscy uczestnicy kapituły uczestniczyli w Eucharystii, podczas której moderator wygłosił homilię tak bliską naszemu Zgromadzeniu, opartą na perykopie mówiącej o spotkaniu i poznaniu Jezusa w drodze do Emaus. Wieczór pozostaje na spotkanie z Jezusem. Adoracja to potrzebny czas aby jutrzejszy i kolejne dni przepędzić zgodnie z wolą Bożą i wzajemnym zrozumieniu w poszukiwaniu aktualnej odpowiedzi na pytanie, które jest tematem obecnej Kapituły: Panie gdzie mieszkasz?

sobota, 9 listopada 2013

Bracia z różnych stron Prowincji Polskiej zjeżdżają się do Dębek. Dębki o tej porze uśpione po sezonie. Dobre wiatry od morza i cisza na lądzie. Warunki sprzyjające na rozpoczęcie kapituły. Jutro dzień skupienia na początek. Konferencje, Msza Św.  i adoracja Pana.
Dnia 10 listopada 2013 roku w Dębkach rozpocznie się XX Kapituła Prowincjalna naszej Prowincji. Nasze Konstytucje (# 118) stanowią, iż "Kapituła reprezentuje wszystkich członków Prowincji i jest najwyższą, nadzwyczajną władzą w Prowincji. Dokonuje ona krytycznej oceny życia wspólnoty i prac apostolskich podjętych przez wspólnotę prowincjalną oraz ocenia perspektywy rozwoju na przyszłość". Na zebranych w Dębkach Ojcach Kapitulnych spoczywa zatem duża odpowiedzialność i czeka ich sporo pracy.
Jesteśmy ludźmi wiary i w tym duchu winniśmy przeżywać nasze życie i powołanie. Winniśmy więc mieć przekonanie, iż powodzenie tej Kapituły bardziej zależy od światła i asystencji Ducha Świętego aniżeli od naszych ludzkich analiz, sądów czy działań. Dlatego też proszę usilnie i zalecam, aby w każdym Domu zakonnym Polskiej Prowincji, poczynając od 1 listopada 2013 roku, odprawić Nowennę do Ducha Świętego w intencji XX Kapituły Prowincjalnej. Proszę, aby modlitwa w tej intencji znalazła miejsce również w naszych pacierzach osobistych, jak też towarzyszyła obradom Kapituły aż do jej zakończenia w sobotę, 16 listopada 2013 roku. Zachęcam, by do tej modlitwy zaprosić tych, wśród których pracujemy.
Trwajmy jednomyślni na modlitwie, by ta jednomyślność mogła znowu uprosić zesłanie Ducha Świętego.

o. Wiesław Śpiewak CR
prowincjał