niedziela, 10 listopada 2013

Dzień 1 , refleksja

Pytanie: Panie gdzie mieszkasz?, wyraża pragnienie Boga i Jego obecności w naszym życiu. Skłania do refleksji na temat Jego miejsca w życiu osobistym i wspólnotowym.  Jest zaproszeniem do budowania przestrzeni mieszkalnej dla Boga we mnie i w nas.

Kapituła jest dzieleniem się życiem, radościami, smutkami i nadziejami we wspólnocie zgromadzonej wokół Zmartwychwstałego. Jest próbą spojrzenia na rzeczywistość osobistą, wspólnotową i kościelną w świetle Ducha Świętego i przez pryzmat Słowa Bożego. Chcemy rozpoznać  miejsce i obecność Zmartwychwstałego w naszym życiu i we wspólnocie, aby umocnić naszą wiarę, naszą nadzieję i naszą miłość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz